Ανάληψη όλων των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας

  • Αεροπορικές μεταφορές

  • Τελωνειακές διεκπαιρεώσεις

  • Διαχείριση επιστροφών

  • Διαχείριση υποστηρικτικών λειτουργιών

  • Ναυτιλιακές μεταφορές

  • Ειδικές μεταφορές 

Υπηρεσίες αποθήκευσης

  • Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις αποθήκευσης, με σύγχρονα συστήματα πληροφορικής, με ιδιόκτητο εμπορευματικό σταθμό φορτοεκφόρτωσης σιδηροδρομικών συρμών στην Οινόη Βοιωτίας.

  • Συλλογή παραγγελιών και διανομή.

  • Διαχείριση αποθεμάτων και προετοιμασία παραγγελιών.

Παρακολούθηση

Κατά την παραλαβή τους όλα τα εμπορεύματα λαμβάνουν ένα σειριακό αριθμό (serial number), που δίνει την δυνατότητα της ηλεκτρονικής παρακολούθησης τους από τη στιγμή της παραλαβής μέχρι τη στιγμή της τελικής παράδοσής τους, γρήγορα και με ακρίβεια.