• Διαβιβάσεις δεδομένων στους φορτωτές.

  • Συστήματα τηλεπικοινωνιών μεταξύ των γραφείων, της αποθήκης και των οδηγών των οχημάτων.

  • Υπερσύχρονα συστήματα τηλεματικής εγκατεστημένα στο στόλο των φορτηγών.

  • Τεχνολογικός εξοπλισμός και σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα για την παρακολούθηση της ροής των πληροφοριών.