Πυκνό αξιόπιστο και ευέλικτο δίκτυο μεταφορικών ανταποκριτών, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω:

  • Ιδιόκτητος στόλος φορτηγών, με κινητήρες τελευταίας τεχνολογίας, εξοπλισμένα με ηλεκτρονικά συστήματα πλοήγησης και μέσα επικοινωνίας τελευταίας τεχνολογίας.

  • Διαθέτουμε ακόμα: Τρέiλερ τύπου Code XL, κατασκευασμένα κατά DIN EN 12642, τύπου BOX, και θάλαμoυς-ψυγεία, εξοπλισμένους με ειδικά χωρίσματα στο εσωτερικό τους, για τη μεταφορά φαρμάκων, ευπαθών προϊόντων, κλπ, με ηλεκτρονικά συστήματα παρακολούθησης και θερμογράφους.
  • Προσεκτικά επιλεγμένη ομάδα συνεργατών

  • Προσεκτικά επιλεγμένη ομάδα οδηγών και συνεργατών

  • Όλοι οι οδηγοί της TransCombi GmbH καθώς και οι επιλεγμένοι συνεργάτες, οι οποίοι αναλαμβάνουν την μεταφορά εμπορευμάτων ADR έχουν την απαιτούμενη κατάρτιση καθώς και τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την μεταφορά αυτών των φορτίων

  • Πλήρως εκπαιδευμένο προσωπικό αποθήκης, για την διαχείριση και χειρισμό εμπορευμάτων ADR